پایگاه مجازی استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی

زندگی نامه،مجموعه عکس، فیلم و تلاوت های استاد محمد صدیق منشاوی(ره)

1- ردیف معروف استاد منشاوی
ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: تحلیل
بسمه تعالی
1- ردیف معروف استاد منشاوی
بهترین نمونه ردیف معروف استاد منشاوی را می توان در تلاوت هایی مانند حشر،غافر و ق-الرحمن یافت.کما اینکه این تلاوت ها از جمله تلاوت هایی هستند که برای تقلید به قاریان توصیه می شوند.ترتیب لحنی این ردیف،بیات مقدمه(حد اکثر در 4 یا 5 نفس)با استفاده از گوشه های دوگاه،نوا ،حسینی و شوری است.پس از ان استاد وارد مقام رست شده و به اصطلاح قرار و جواب آن را اجرا نموده سپس به مقام بیات بازمی گردند و در این مقام با استفاده مجدد از گوشه های دیگری از بیات نوا،شوری و دوگاه زمینه مقام صبا را فراهم میکنند،به طور معمول مقام صبا را بسط و گسترش داده و سپس مقام نهاوند،سپس رست یا از شیوه های مختلفی(از جلمه ترکیز مقام رست،یا استفاده از مقام های سه گاه چهارگاه،عراق،رست به صورت تک نفس،یا بسط مقام سه گاه یا چهارگاه )استفاده می کنند.
از لحاظ صوتی ،استاد در این شیوه،از درجه چهارم گام شروع تلاوت خود وارد مقام رست شده،سپس وارد مقام بیات در یک پرده بالاتر شده و مقام بیات را تا اکتاو پرده شروع ادامه می دهند.پس از ان مقام صبا و نهاوند و رست پس از ان را معمولا هم سطح تلاوت می کنند.
البته استاد منشاوی،از جمله اساتیدی هستند که هم سطح خوان نیستند،یعنی ممکن است در یک تلاوت،بار ها سطح پایه تلاوت خود را عوض کنند که برای این موضوع می توانید به تلاوت معروف سوره حشر مراجعه بفرمایید تا به وضوح این موضوع را احساس کنید...
تحلیل صوتی استاد ابوالفاسمی که از سوره حشر استاد منشاوی انجام شده را آقا مسعود عباسی عزیز در سایت قرار داده اند.حتما این تحلیل را دانلود نموده و استفاده کنید،واقعا خوب و مثمر ثمر است...
این ردیف،ردیف بسیار زیبا و تاثیر گذاری است،ولی برای برخی از عزیزان ممکن است از مقام صبا به بعد با علت اینکه استاد وارد پرده های بالاتر از اکتاو پرده شروع تلاوت خود می شوند سنگین باشد،به همین خاطر بنده استفاده از ردیف های دیگر یا مبدل های صوتی و لحنی را پیشنهاد میکنم که در آینده ذکر خواهد شد....