پایگاه مجازی استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی

زندگی نامه،مجموعه عکس، فیلم و تلاوت های استاد محمد صدیق منشاوی(ره)

بی شک برخی از زیبا ترین اجرا های استاد منشاوی در سوره مبارکه قارعه بوده است.آیاتی که استاد منشاوی هربار زیباتر و به شکلی متفاوت در آن قیامت کبری را به تصویر می کشد و انسان را به تحسین وا می دارد.در این پست سه اجرا از سوره قارعه برای دانلود گذاشته ایم که هر یک از دیگری زیبا ترند.
دانلود 1
دانلود 2
دانلود 3