پایگاه مجازی استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی

زندگی نامه،مجموعه عکس، فیلم و تلاوت های استاد محمد صدیق منشاوی(ره)

استاد منشاوی هربار قصارالسور خوانده،سوره حمد را هم تلاوت کرده است.به جرات می توان گفت محزون ترین و عمیق ترین اجرا های استاد در سوره حمد و در آیه غیرالمغضوب علیهم و لا الضآلین*الم  بوده است.این مجموعه بی نظیر که توسط دوست عزیزم آقا محمد رضا اباذری و بنده حقیر جمع آوری شده شامل تلاوت ها و قطعاتی زیبا از سوره مبارکه حمد است که زبان از وصف زیبایی آن عاجز است.

دانلود 1

دانلود 2

دانلود 3

دانلود 4

دانلود 5

دانلود 6

دانلود 7

دانلود 8

دانلود 9