پایگاه مجازی استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی

زندگی نامه،مجموعه عکس، فیلم و تلاوت های استاد محمد صدیق منشاوی(ره)

تحلیل صوتی و لحنی ردیف های مختلف استفاده شده در تلاوت استاد منشاوی -2
ساعت ۱:٥٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: تحلیل

بسمه تعالی
2- ردیف بعضی تلاوت های استودیویی استاد که به اکتاو پرده شروع تلاوت اوج گیری نمی کنند
در این ردیف لحنی،استاد پس از تلاوت بیات مقدمه در چند نفس و سپس تلاوت رست در حداکثر 2 الی 4 نفس،به جای بازگشت به مقام بیات در یک پرده بالاتر از مقام رست، در یک نفس از بیاتی استفاده می کنند که هم سطح با رست تلاوت می شود و سپس وارد مقام صبا می شوند،در واقع آن یک نفس بیات را مقدمه برای تلاوت مقام صبا قرار می دهند و گاهی حتی در همان یک نفس بیات را با صبا ترکیب می کنند و به مقام صبا وارد می شوند.این مقام صبا از مقام صبایی که پس از رسیدن به اکتاو پرده شروع تلاوت تلاوت میشود پایین تر بوده و در نتیجه،استاد در این ردیف به اکتاو پرده شروع نمی رسند و تلاوت خود را در سطحی مناسب ادامه می دهند،که کاملا برای افرادی که در تلاوت ردیف قبلی دچار مشکل می شوند مناسب است...البته قابل ذکر است که معمولا استاد به علت پایین افتادن سطح پایه تلاوت در این ردیف،معمولا استعاذه خود را در پرده ای بالاتر از معمول تلاوت های خویش می گیرند، که توجه به این نکته نیز ضروری است.از جمله تلاوت هایی که می توان این ردیف را از آن ها برداشت کرد،تلاوت استودیویی سوره یونس(موجود در سایت) و تلاوت استودیویی سور حج-مومنون است...